Amortyzacja aplikacji internetowej

Wyślij SMS o treści WNIOSEK na 7257 (2,46zł za sms)

Istnieje w naszym prawie podatkowym prawo podatnika do uzyskania interpretacji właściwego organu skarbowego w sprawach podatkowych budzących wątpliwości podatnika. Oczywiście sprawy takie są dość długo rozstrzygane i mogą mieć bardzo różnorakie i nie zawsze niestety pozytywne skutki dla podatnika, ale w dalekiej perspektywie przynoszą wiążące rozstrzygnięcia przydatne dla bardzo szerokiej grupy zainteresowanych podatników.

Taka sytuacja miała miejsce w przypadku spornej sprawy jak rozliczyć księgowo koszty zakupu aplikacji internetowej, która stosowana jest jako narzędzie potrzebne w działalności firmy.

W Izbie Skarbowej w Katowicach rozpatrywano taki wniosek podatnika, konkretnie spółki prowadzącej działalność pośrednictwa w zawieraniu umów, która zakupiła od firmy internetowej serwis internetowy i aplikację internetową jako narzędzie pomocne w działalności firmy, przy czym po odebraniu zlecenia spółka stawała się bezterminowo właścicielem kodów żródłowych do serwisu i aplikacji, czyli nabywała narzędzia wraz z prawami autorskimi.

W tej sprawie istniały dwa sposoby interpretacji jak rozliczyć koszty :

– można zaliczyć te koszty do kosztów uzyskania przychodów

– rozliczać te koszty jako wartość niematerialną, która podlega amortyzacji.

 

Spółka, która wysłała zapytanie do Izby Skarbowej w Katowicach skłaniała się do tego drugiego sposobu rozliczenia to znaczy uważała zakupiony serwis internetowy i aplikacje jako wartość niematerialną , która powinna podlegać amortyzacji .

Izba Skarbowa po rozpatrzeniu zapytania spółki wydała 7 stycznia 2015 roku wiążącą interpretację nr IBPB/ 2/423-1243/14/KP .

Konkluzje tego rozstrzygnięcia są następujące-

Nie należy zaliczać zakupionej aplikacji i całego zakupionego oprogramowania do kosztów uzyskania przychodów, gdyż spółka zyskała prawa autorskie do narzędzia internetowego przydatnego nie tylko przez dwanaście miesięcy roku podatkowego, ale na znacznie dłużej, a wydatki przeznaczone na jej zakup przekroczyły 3500 złotych co nie pozwala na jednorazowe rozliczenie.

Prawidłowym sposobem rozliczenia zakupu serwisu internetowego, aplikacji i całego oprogramowania, jest odpis amortyzacyjny.

Taka interpretacja potwierdziła wcześniejsze stanowisko spółki, wydaje się też, że będzie bardzo przydatna dla innych podatników, którzy zamawiają dla swoich firm nowoczesne narzędzia internetowo- informatyczne.

 

Udostepnij:
wpisy

Zobacz podobne