Czy można dokonać odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny?

Czy można dokonać odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny?

Firma

Jeśli w drodze darowizny, albo w drodze spadku firma nabyła majątek w postaci tak zwanych środków trwałych, to z tytułu ich zużycia ma prawo do odpisów amortyzacyjnych.

 

Czy można dokonać odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych otrzymanych w drodze darowizny?

 

Środki trwałe, które podlegają amortyzacji muszą być własnością lub współwłasnością podatnika, przewidywany okres ich użytkowania musi być dłuższy niż jeden rok i muszą być koniecznie wykorzystywane do potrzeb związanych ściśle z wykonywaną działalnością gospodarczą gospodarczą .Tak stanowi ustawa o podatku dochodowym artykuł 23a punkt 1 .

Środki trwałe, które nabyliśmy w drodze darowizny lub spadku wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i koniecznie musi to nastąpić najpóźniej w miesiącu przekazania ich do użytkowania.

Odpisy amortyzacyjne nabytych w drodze darowizny czy spadku środków trwałych i niematerialnych trzeba liczyć od ich wartości początkowej, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu w którym ten środek trwały czy niematerialny wprowadzono do ewidencji środków trwałych, do końca tego miesiąca w którym suma odpisów amortyzacyjnych zrówna się w wartością początkową środków trwałych, albo do miesiąca w którym je sprzedano, stwierdzono ich brak, lub postawiono je w stan likwidacji.

Ustawa o podatku dochodowym z roku 1994 wskazuje na środki trwałe i wartości niematerialne, które nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Wydatki, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów:

– zakup gruntów lub prawa do ich wieczystego użytkowania .Tutaj ustawodawca poczynił wyjątek, a mianowicie do kosztów uzyskania przychodów można zaliczać opłaty jakich dokonuje się przy wieczystym użytkowaniu gruntów.

– zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, inne niż stanowi ustawa

– ulepszenie takich środków trwałych, od których można dokonać odpisy amortyzacyjne

Trzeba jednak przypomnieć, że wymienione wyżej wydatki, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów wtedy kiedy sprzedawane rzeczy są przedmiotem działalności gospodarczej .

Odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych nabytych w drodze darowizny czy spadku, które spełniają warunki by uznać je za środki trwałe, są kosztem uzyskania przychodów. Wyjątkiem są następujące sytuacje , kiedy nabycie nie stanowi przychodu, dochód z tego tytułu jest zwolniony z podatku dochodowego, stanowi dochód od którego zaniechano pobierania podatku.

Sumując amortyzacja środka trwałego otrzymanego w drodze darowizny jest zgodna z prawem, a wyjątki są szczegółowo opisane.

Artykuł powstał dzięki portalowi Konsolidacja Chwilówek

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments