Czy niezamortyzowaną wartość inwestycji można zaliczyć do kosztów ?

Wyślij SMS o treści WNIOSEK na 7257 (2,46zł za sms)

Niezamortyzowana wartość inwestycji występuje na przykład w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo wynajmuje dla potrzeb działalności gospodarczej jakąś siedzibę, inwestuje w tak zwane obce środki trwałe ( np. remont nieswojej siedziby, aby ją odpowiednio przystosować do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej ) i w związku z tym korzysta z odpisów amortyzacyjnych od tych inwestycji.

Problem zaczyna się w chwili, kiedy firma rezygnuje z dalszego wynajmowania i dlatego, że okres wynajmowania nie był wystarczająco długi i nie zdążyła jeszcze rozliczyć całej amortyzacji w odpisach- wielu przedsiębiorców nie wie, czy może zaliczyć niezamortyzowaną jeszcze część inwestycji w obcym środku trwałym do kosztów prowadzenia działalności.

W tej sytuacji głos zabrały różne ważne gremia i wydały bardziej lub mniej wiążące opinie takie jak na przykład opinia Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2012 roku, sygnatura pisma IPPB3/423-242/12-2/EŻ), w której zwraca uwagę, że wprawdzie kiedy nie dochodzi do zmiany rodzaju działalności to koszty można uznać za koszty podatkowe, ale praktyka i opinie wielu organów podatkowych są takie, że możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych występuje tylko w przypadku fizycznej likwidacji nakładów, które są inwestycją w obce środki trwałe.

Bardziej korzystne dla przedsiębiorców są wyroki sądów administracyjnych, do których wpływały pozwy od firm, które znalazły się w takiej sytuacji.

Przełomowym wyrokiem w tej sprawie okazało się orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego ( sygnatura akt IIFSK 2225/11) w którym sąd stanął jednoznacznie po stronie podatnika. Jeśli zachodzi sytuacja, gdzie firma przestaje korzystać z inwestycji w obcym środku trwałym ( na przykład wtedy kiedy firma zmienia siedzibę i rezygnuje z wynajmowania nieruchomości w które wcześniej inwestowała) , niezamortyzowana wartość inwestycji stanowi koszt podatkowy.

Najwyższy Sąd Administracyjny powołał się na artykuł 15 ustęp 1 i ustęp 6 , artykuł 16 ustęp 1 punkt 6, artykuł 16a ustęp 2 punkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych z poprawkami w 2014 roku Dziennik Ustaw pozycja 851 i pozycja 915.

Reasumując – bez względu na to, czy doszło do fizycznej likwidacji dokonanej inwestycji w obcym środku trwałym, niezamortyzowana wartość tej inwestycji jest kosztem podatkowym.

wpisy

Zobacz podobne