Jak amortyzować auto używane do celów mieszanych ?

Jak amortyzować auto używane do celów mieszanych ?

Jeśli przedsiębiorca używa samochodu osobowego wyłącznie do czynności związanych z działalnością gospodarczą, to w zasadzie sprawa jest jasna -m auto jest ujęte w ewidencji środków trwałych i odpisy amortyzacyjne są jak najbardziej uprawnione. Problem zaczyna się wtedy, kiedy przedsiębiorca zadeklaruje do odliczeń od podatku od towaru i usług używanie auta osobowego do tak zwanych celów […]

Continue Reading
Obowiązek raportowania informacji niefinansowych w świetle dyrektywy Unii Europejskiej

Obowiązek raportowania informacji niefinansowych w świetle dyrektywy Unii Europejskiej

W listopadzie 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana, więc de facto weszła w życie dyrektywa 2014/95/UE, która zmienia dotychczas obowiązującą dyrektywę 2013/34/UE dotyczącą ujawniania w sprawozdaniach informacji niefinansowych oraz informacji dotyczących różnorodności.

Continue Reading
Do jakich procedur należy się zastosować przy likwidacji sprzętu komputerowego ?

Do jakich procedur należy się zastosować przy likwidacji sprzętu komputerowego ?

W dobie ciągle zmieniającej i i udoskonalanej technologii komputerowej, wymiana sprzętu komputerowego jest dość częsta, jeśli oczywiście środki finansowe pozwalają. Utylizacja sprzętu komputerowego zgodnie z zasadami ochrony środowiska i dość rygorystycznymi dyrektywami w tym względzie Unii Europejskiej, jest dość skomplikowanym procesem, a szczególnie złożony jest proces likwidacji przestarzałego sprzętu komputerowego w samorządowych jednostkach administracyjnych, w […]

Continue Reading
Czy niezamortyzowaną wartość inwestycji można zaliczyć do kosztów ?

Czy niezamortyzowaną wartość inwestycji można zaliczyć do kosztów ?

Niezamortyzowana wartość inwestycji występuje na przykład w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo wynajmuje dla potrzeb działalności gospodarczej jakąś siedzibę, inwestuje w tak zwane obce środki trwałe ( np. remont nieswojej siedziby, aby ją odpowiednio przystosować do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej ) i w związku z tym korzysta z odpisów amortyzacyjnych od tych inwestycji.

Continue Reading
Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym

Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym

Duże przedsiębiorstwa są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, znaczy to, że muszą prowadzić księgi rachunkowe i przygotowywać sprawozdania finansowe. W tych sprawozdaniach finansowych są zawarte informacje z zakresu kontroli i analizy kosztów, a do tego jest niezbędne zastosowanie wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa.

Continue Reading