Konsolidacja finansów publicznych

Wyślij SMS o treści WNIOSEK na 7257 (2,46zł za sms)

W 2014 roku uznana na świecie firma konsultingowa Deloitte sporządziła i opublikowała bardzo ważny raport dotyczący finansów publicznych, konkretnie ich stanu po globalnym kryzysie gospodarczym – „The government finance renaissance” . Eksperci Deloitte przeprowadzili rozmowy oraz ankiety z ponad trzydziestoma liderami do spraw zarządzania finansów publicznych w aż dziewiętnastu krajach europejskich na temat wpływu globalnego kryzysu gospodarczego na stan finansów publicznych, ich zarządzanie i reformowanie .

Najbardziej pożądanym stanem dla finansów publicznych jest stan równowagi – równowaga powinna być zachowana przede wszystkim pomiędzy poziomem wydatków publicznych, a przychodami państwa zbieranymi głównie z podatków i danin publicznych ( to jest bardzo trudne zadanie, szczególnie w kryzysie gospodarczym, kiedy zdecydowana większość państw ratując swoje finanse zadłużyła się ponad miarę) oraz pomiędzy poziomem wydatków publicznych a wzrostem gospodarczym .Ten ostatni stan równowagi najlepiej osiągać przez poprawę ściągalności podatkowej, optymalizację wydatków publicznych ( czyli lepsze wykorzystanie środków publicznych, mniej zmarnowanych środków, czy nietrafionych, publicznych inwestycji itp.) , lepszą, skuteczniejszą kontrolę wydatków, bardziej optymalne planowanie oraz zdecydowanie większą transparentność budżetu.

Raport ekspertów Deloitte wykazał jasno, że mimo globalnego kryzysu i pogłębiającej się nierównowagi budżetowej w większości krajów ( szczególnie w krajach Europy Południowej ) , rządy po chwilowej obniżce, nie zmieniły w żaden sposób struktury przychodów.

Co się zmieniło w zarządzaniu finansami publicznymi po kryzysie gospodarczym ?

1. Wprowadzenie środków oszczędnościowych spowodowało mniejsze wpływy do budżetu, ale też efektywniejsze ich wykorzystanie, czyli zmiany w zarządzaniu poszły w dobrym kierunku.

2.Zmiany w funkcjonowaniu administracji

3. Zmiany w wykorzystaniu informacji . Dane finansowe zbierane w departamentach Ministerstwa Finansów są wyizolowane od innych. Ta niespójność nie jest też niwelowana poprzez systemy informatyczne, bowiem są one względem siebie niekompatybilne, więc danych finansowych nie da się łatwo porównać , co w konsekwencji rodzi sytuację w której bardzo łatwo podjąć błędną decyzję odnośnie finansów publicznych. W naszym kraju ten problem jest szczególnie nasilony.

4.Zmiany w zakresie zatrudnienia w sektorze publicznym .Jeśli chodzi o kraje europejskie to w większości z nich nastąpiły znaczne redukcje zatrudnienia oraz ograniczenia płacowe. W Polsce na skutek nieudolności władzy, wręcz przeciwnie- zatrudniono ponad sto tysięcy więcej nowych urzędników w sektorze publicznym, a ich średnie pensje są wyższe niż w sektorze prywatnym.

5. Zmiany dotyczące transparentności danych. Trudna materia jaką są finanse, nie zawsze jest umiejętnie tłumaczona opinii publicznej, informacje , które docierają są niepełne i trudne do zrozumienia, wiele państw ( w tym Polska ) unika tez publikacji niekorzystnych danych, albo nimi manipuluje, głównie w celach wyborczych .

 

Wnioski z raportu

 

  • Polepszenie polityki informacyjnej, która przełoży się na większą transparentność w tej dziedzinie
  • Zwrócenie uwagi na pozytywną rolę wymiany doświadczeń w tej dziedzinie
  • Umieszczenie sprawy finansów publicznych w centrum rządowych strategii i priorytetów
  • Bardziej efektywna polityka dotycząca zatrudnienia w sektorze publicznym, tak by zatrudniać lepszych specjalistów i jednocześnie zlikwidować przerosty zatrudnieniowe
Udostepnij:
wpisy

Zobacz podobne