leasing finansowy bilansowo a operacyjny podatkowo księgowanie gofin

Wyślij SMS o treści WNIOSEK na 7257 (2,46zł za sms)

Znaleziony temat: leasing finansowy bilansowo a operacyjny podatkowo księgowanie gofin

Leasing finansowy bilansowo a operacyjny podatkowo – jak księgować gofin?

Leasing jest popularną formą finansowania, która umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z różnego rodzaju aktywów bez konieczności ich zakupu. W zależności od potrzeb i preferencji, można wybrać leasing finansowy bilansowo lub operacyjny podatkowo. W tym artykule przedstawimy poradnik dotyczący księgowania leasingu gofin.

Leasing finansowy bilansowo to forma finansowania, w której przedsiębiorca traktuje leasingowany przedmiot jako własność. Oznacza to, że przedsiębiorca księguje go na swoim bilansie jako aktyw, a jednocześnie zobowiązanie z tytułu leasingu jako pasyw. Księgowanie leasingu finansowego bilansowo polega na ujęciu wartości przedmiotu leasingu na koncie aktywów trwałych, a zobowiązania z tytułu leasingu na koncie zobowiązań długoterminowych.

Przykład:

Przedsiębiorstwo XYZ zawarło umowę leasingu finansowego bilansowego na samochód o wartości 100 000 zł na okres 3 lat. Wartość samochodu zostaje ujęta na koncie „Aktywa trwałe – samochody” z kwotą 100 000 zł, a zobowiązanie z tytułu leasingu na koncie „Zobowiązania długoterminowe – leasing” również z kwotą 100 000 zł.

Leasing operacyjny podatkowo to forma finansowania, w której przedsiębiorca nie traktuje leasingowanego przedmiotu jako własności. Oznacza to, że przedsiębiorca nie ujmuje wartości przedmiotu leasingu na swoim bilansie jako aktyw, a jedynie odpisuje koszty leasingu jako koszty podatkowe. Księgowanie leasingu operacyjnego podatkowo polega na ujęciu rat leasingowych jako kosztów operacyjnych.

Przykład:

Przedsiębiorstwo XYZ zawarło umowę leasingu operacyjnego podatkowego na samochód o wartości 100 000 zł na okres 3 lat. Raty leasingowe w wysokości 2 000 zł miesięcznie zostają ujęte jako koszty operacyjne.

W przypadku leasingu gofin, niezależnie od formy finansowania, należy pamiętać o prawidłowym ujęciu VAT. W przypadku leasingu finansowego bilansowego, przedsiębiorca rozlicza VAT od wartości przedmiotu leasingu w momencie zawarcia umowy. W przypadku leasingu operacyjnego podatkowego, VAT od rat

Napisz komentarz do wpisu, powiedz nam czy Ci pomógł: leasing finansowy bilansowo a operacyjny podatkowo księgowanie gofin

Udostepnij:
wpisy

Zobacz podobne