leasing finansowy księgowanie u korzystającego

Wyślij SMS o treści WNIOSEK na 7257 (2,46zł za sms)

Znaleziony temat: leasing finansowy księgowanie u korzystającego

Poradnikowy artykuł: Leasing finansowy – jak księgować u korzystającego

Leasing jest popularną formą finansowania, która umożliwia korzystanie z różnego rodzaju aktywów bez konieczności ich kupna. Jedną z odmian leasingu jest leasing finansowy, który pozwala na korzystanie z danego przedmiotu na określony czas, po którym istnieje możliwość jego wykupu.

W przypadku leasingu finansowego, korzystający jest traktowany jako właściciel przedmiotu, a leasingodawca jedynie udostępnia go na określony czas. W związku z tym, korzystający musi odpowiednio księgować ten rodzaj transakcji.

Pierwszym krokiem jest rozpoznanie, czy dana transakcja kwalifikuje się jako leasing finansowy. Istnieje kilka kryteriów, które muszą być spełnione, aby można było mówić o leasingu finansowym. Przede wszystkim, umowa leasingowa musi określać, że korzystający ponosi większość ryzyka i korzyści związanych z przedmiotem leasingu. Ponadto, umowa musi mieć określony termin trwania, a wartość wykupu nie może być niższa niż wartość rynkowa przedmiotu po zakończeniu umowy.

Jeśli dana transakcja spełnia powyższe kryteria, należy przejść do księgowania. W przypadku leasingu finansowego, przedmiot leasingu powinien zostać zaksięgowany jako aktyw trwały. Oznacza to, że wartość przedmiotu leasingu powinna zostać uwzględniona w bilansie korzystającego.

W momencie podpisania umowy leasingowej, korzystający powinien zaksięgować wartość przedmiotu leasingu jako aktyw trwały na koncie 01 „Środki trwałe”. Jednocześnie, na koncie 20 „Zobowiązania długoterminowe” należy zaksięgować wartość zobowiązania wynikającego z umowy leasingowej.

W kolejnych okresach sprawozdawczych, korzystający powinien uwzględniać amortyzację przedmiotu leasingu. Amortyzacja jest kosztem, który jest związany z utratą wartości przedmiotu w wyniku jego eksploatacji. Wartość amortyzacji powinna być zaksięgowana na koncie 68 „Amortyzacja”.

Jeśli umowa leasingowa przewiduje możliwość wykupu przedmiotu po zakończeniu umowy, korzystający powinien zaksięgować

Napisz komentarz do wpisu, powiedz nam czy Ci pomógł: leasing finansowy księgowanie u korzystającego

Udostepnij:
wpisy

Zobacz podobne