leasing operacyjny księgowanie

Wyślij SMS o treści WNIOSEK na 7257 (2,46zł za sms)

Znaleziony temat: leasing operacyjny księgowanie

Poradnik: Jak księgować leasing operacyjny?

Leasing operacyjny to popularna forma finansowania, która umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z różnego rodzaju aktywów, takich jak samochody, maszyny czy sprzęt, bez konieczności ich zakupu. W artykule tym przedstawimy podstawowe informacje dotyczące księgowania leasingu operacyjnego oraz podpowiemy, jak prawidłowo zaksięgować tego rodzaju transakcje.

1. Definicja leasingu operacyjnego
Leasing operacyjny to umowa, w której jedna strona (leasingodawca) oddaje drugiej stronie (leasingobiorca) prawo do używania określonego aktywu przez określony czas w zamian za regularne płatności. Po zakończeniu umowy leasingobiorca zwraca aktyw leasingodawcy.

2. Księgowanie leasingu operacyjnego
Księgowanie leasingu operacyjnego zależy od tego, czy leasingobiorca stosuje zasadę kontynuacji czy zasadę rozliczenia transakcji. Zasada kontynuacji zakłada, że leasingobiorca traktuje leasing operacyjny jako długoterminowy najem i nie zapisuje go w księgach jako aktyw czy zobowiązanie. Zasada rozliczenia transakcji natomiast wymaga zaksięgowania leasingu operacyjnego jako aktywu i zobowiązania.

3. Księgowanie leasingu operacyjnego zgodnie z zasadą kontynuacji
W przypadku zastosowania zasady kontynuacji, leasingobiorca nie zapisuje leasingu operacyjnego w księgach jako aktywu czy zobowiązanie. Płatności leasingowe są traktowane jako koszty operacyjne i zapisywane jako wydatki w momencie ich poniesienia.

4. Księgowanie leasingu operacyjnego zgodnie z zasadą rozliczenia transakcji
W przypadku zastosowania zasady rozliczenia transakcji, leasingobiorca zapisuje leasing operacyjny w księgach jako aktyw i zobowiązanie. Aktyw jest zapisywany na koncie „Leasing operacyjny” lub „Aktywa trwałe”, a zobowiązanie na koncie „Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego”. Płatności leasingowe są traktowane jako koszty finansowe i zapisywane jako wydatki w momencie ich poniesienia.

5. Inne rodzaje leasingu
Warto również wspomnieć o innych rodzajach leasingu, takich jak leasing zwrotny, leasing finansowy czy najem długoterminowy. Księgowanie tych rodzajów leasingu może się różnić

Napisz komentarz do wpisu, powiedz nam czy Ci pomógł: leasing operacyjny księgowanie

Udostepnij:
wpisy

Zobacz podobne