Metody wyceny zapasów

Wyślij SMS o treści WNIOSEK na 7257 (2,46zł za sms)

Na wolnym rynku można prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej, zarówno przez firmy jak i osoby fizyczne. Każda z tych działalności może mieć odrębny magazyn na produkty i towary i dotąd było tak, że w każdym z tych magazynów obowiązywała zasada rozchodów FIFO ( w skrócie to zasada „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło” , czyli rozchód wycenia się od tych aktywów, które firma najwcześniej nabyła ).

Ustawodawca od 1 stycznia bieżącego roku wprowadził obowiązek wprowadzenia w jednym z rodzajów działalności gospodarczej nowy system informatyczny, a w tym systemie wycena rozchodu towarów musi być dokonywana według cen średnio ważonych, co stwarza dość poważny problem księgowy, bo nie można stosować różnych metod wyceny ( w tym wypadku wycena FIFO i ceny przeciętnie ważone) dla jednakowych grup zapasów magazynowych.

Stosowanie różnych metod wyceny dla jednakowych grup zapasów jest sprzeczne z zasadami rachunkowości, konkretnie z jej jedną najbardziej ważnych zasad rzetelności i jasności danych.

Oto przepisy prawa rachunkowego, które mają zastosowanie w wyżej opisanym przypadku

– artykuł’4 ustęp 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku

– artykuł 34 ustęp 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku

– zmiany do tej ustawy opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2013 roku w pozycji 330

– zmiany do ustawy o rachunkowości opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2014 roku w pozycji 100

 

Ustawa o rachunkowości zostawia przedsiębiorcy pewną dowolność w wyborze metody rozchodu zapasów magazynowych. Oto one:

  • ustalenie wysokości średniej ważonej ceny danego towaru, zasada cen przeciętnych
  • ustalenie wysokości w kolejności nabycia w tym przypadku liczy się od najwcześniej nabytych towarów, jest to zasada FIFO czyli „pierwsze przyszło pierwsze wyszło”
  • ustalenie wysokości w kolejności nabycia w tym przypadku wycenia się kolejno po cenach tych towarów, które firma nabyła najpóżniej, czyli zasada „ostatnie przyszło, pierwsze wyszło”
  • ustalenie wysokości w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen towarów

Jeśli chodzi o prawidłowe procedury księgowe, to firma powinna dokonać wyboru , którą z tych metod wyceny zapasów zastosuje i do jakich zapasów towarowych będzie się odnosić. Wybór metody przekłada się na praktyczne zastosowanie w polityce rachunkowości. Wprawdzie ustawa o rachunkowości pozostawia pewną dowolność wyceny zapasów, ale ta decyzja jest dla firmy ważna, bo wpływa na wynik finansowy firmy oraz na wartość zapasów towarowych w firmie . Zdecydowanie lepiej jest unikać wprowadzenia dwóch metod wyceny zapasów towarowych, ze względu na przejrzystość danych w księgach rachunkowych.

Udostepnij:
wpisy

Zobacz podobne