Obowiązek raportowania informacji niefinansowych w świetle dyrektywy Unii Europejskiej

Obowiązek raportowania informacji niefinansowych w świetle dyrektywy Unii Europejskiej

Firma

W listopadzie 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana, więc de facto weszła w życie dyrektywa 2014/95/UE, która zmienia dotychczas obowiązującą dyrektywę 2013/34/UE dotyczącą ujawniania w sprawozdaniach informacji niefinansowych oraz informacji dotyczących różnorodności.

Obowiązek raportowania informacji niefinansowych w świetle dyrektywy Unii Europejskiej

 

Kraje członkowskie Unii Europejskiej, a więc w tym i nasz kraj dostały czas do 6 grudnia 2016 roku na wdrożenie nowych przepisów, tak by już miały praktyczne zastosowania od 1 stycznia 2017 roku.

Kiedy w Polsce zostanie wdrożona ta dyrektywa, sejm w trybie pilnym będzie musiał zmienić cześć przepisów w ustawie o rachunkowości, a na pewno ulegnie zmianie rozporządzenie ministra finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Nowe przepisy dostosowanej do polskiego prawa dyrektywy unijnej, wprowadzą obowiązek dla części polskich firm zawarcia w sprawozdaniach informacji z działalności ogólnie mówiąc niefinansowej. Chodzi o informacje i politykę firmy dotycząca kwestii środowiskowych, spraw społecznych, spraw pracowniczych, spraw dotyczących korupcji i sposobów jej przeciwdziałania oraz poszanowania praw człowieka . Sprawozdanie oprócz informacji musi zawierać też szczegółowy opis polityki prowadzonej w opisanych wyżej kwestiach i ocenę ryzyka wystąpienia tych zjawisk. Raportowanie powinno odbywać się według wybranych przez podmiot zasad . Mogą to być zasady własne, opracowane i wdrożone przez firmę, mogą to być zasady unijne, albo krajowe czy międzynarodowe.

Nasuwa się ważkie pytanie- jakie spółki będą podlegały tej dyrektywie ?

Obowiązkiem dyrektywy UE 2014/95/UE będą objęte duże przedsiębiorstwa nazwane jednostkami zainteresowania publicznego w skrócie JPZ. Średnioroczne zatrudnienie w tych firmach musi występować powyżej 500 osób, suma bilansowa musi wynosić powyżej 20 milionów Euro, a obroty netto tej firmy muszą wynosić powyżej 40 milionów Euro. Tak sformułowane kryteria pozwalają jako JZP -y traktować spółki giełdowe, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe. Za duże spółki giełdowe uważa się spółki zatrudniające powyżej 250 pracowników, o sumie bilansowej powyżej 20 milionów Euro i obrotach powyżej 40 milionów Euro.

Duże spółki giełdowe zostaną zmuszone poprzez wprowadzenie tych przepisów do stosowania zasad ładu korporacyjnego, a więc w sprawozdaniu będą musiały zawrzeć informacje na temat polityki różnorodności składu jej administracji, organów zarządzających i organów nadzorczych. Polityka różnorodności w UE to oczywiście takie sprawy jak płeć, pochodzenie, wykształcenie itp.

Podczas prac nad dyrektywą nasz kraj starał się ograniczyć ilość spółek zmuszonych do raportowania informacji niefinansowych i w jakiejś mierze na jakiś zapewne czas się to udało.

Artykuł powstał dzięki portalowi Kredyty na sms

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments