Rezerwy na świadczenia pracownicze w ujęciu ewidencji

Rezerwy na świadczenia pracownicze w ujęciu ewidencji

Firma

Świadczenia pracownicze są zawsze częścią umów zbiorowych w przedsiębiorstwach i firmach, wynikają też z przepisów prawa pracy czy innych ustaw, no i oczywiście są wynikiem umowy o wykonywanie pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Rezerwy na świadczenia pracownicze w ujęciu ewidencji

 

Świadczenia pracownicze to między innymi- premie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe, odprawy pośmiertne, wynagrodzenia za czas urlopu czy tak zwane odprawy dla kadry kierowniczej ( zazwyczaj są to osobne, bardzo korzystne umowy) itp.

Wszystkie te firmy, które są zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, są również zobowiązane do tworzenia tak zwanych biernych rozliczeń międzyokresowych przeznaczonych na świadczenia pracownicze ( w bilansie księgowym są one wykazywane jako tak zwane rezerwy na zobowiązania). Rozliczenia międzyokresowe na świadczenia pracownicze przekładają się bezpośrednio na koszt wypłaty świadczenia odniesiony do wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Również ilość lat jakie przepracował dany pracownik jest bardzo ważny.

Tworzenie rezerw przeznaczonych na świadczenia pracownicze jest obowiązkowe dla firm prowadzących księgi rachunkowe ( więc w domyśle odpowiednio duże i silne ).

Przedsiębiorstwa mogą odstąpić od tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze tylko w takim wypadku, kiedy wartości te nie wpłyną na rzetelność i jasność przedstawienia sytuacji finansowej i majątkowej firmy.

Przedsiębiorca nie musi również tworzyć rezerw, jeśli w firmie pracują sami młodzi pracownicy z bardzo krótkim stażem pracy, oraz jeśli w tej firmie nie funkcjonują tak zwany układy zbiorowe, które z reguły określają rodzaj i ilość świadczeń pracowniczych.

Wartość rezerw przeznaczanych na świadczenia pracownicze dzielimy na dwie grupy:

1. rezerwy długoterminowe, to jest takie, które mogą być wykorzystane w czasie dłuższym niż rok

2. rezerwy krótkoterminowe, to jest takie, które mogą być wykorzystane w czasie krótszym niż rok

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i tworzenie rezerw trzeba dołączyć do sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. I tam właśnie trzeba koniecznie ująć następujące informacje

cel utworzenia

stan na początek okresu

stan na koniec okresu

zwiększanie w trakcie okresu

zmniejszanie w trakcie okresu

Jeśli chodzi o sam proces księgowania, to praktyka jest następująca- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmuje się w ewidencji po stronie Wn konta zespołu 4 lub 5 , co powoduje zwiększenie kosztów wytworzenia produktów, zwiększenie kosztów sprzedaży, zwiększenie kosztów zarządu .

Artykuł powstał dzięki portalowi Kredyty Kołobrzeg

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments