Rozliczenia VAT-u w jednostkach budżetowych

Wyślij SMS o treści WNIOSEK na 7257 (2,46zł za sms)

Ustawa o podatku od towaru i usług VAT określiła sposób rozliczenia tego podatku i jego księgowanie w specjalnie przeznaczonej do tego ewidencji dla państwowych i budżetowych jednostek oraz samorządowych zakładach budżetowych. Upraszczając ten w rzeczywistości bardzo skomplikowany proces, można powiedzieć, że przez to, iż podmiotowość prawna i podatkowa tych jednostek nie podlegała żadnej kwestii, wszystkie one były płatnikami podatku od towaru i usług ze wszystkimi tego konsekwencjami .

W roku 2013 Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale I FSP 1/13 uznał ,że gminne jednostki budżetowe nie mają inną osobowość prawno-podatkową w związku z czym nie mogą być traktowane jako jednostki z sektora finansów publicznych, co skutkuje tym, że gminne jednostki budżetowe nie są już podatnikami VAT, natomiast jako płatnicy tego podatku pozostają –

– państwowe jednostki budżetowej

– samorządowe zakłady budżetowej

– jednostki samorządu terytorialnego czyli po prostu gminy, powiaty i województwa samorządowe.

 

Niejasna sytuacja powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych po orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego nie powoduje przeniesienia tych niejasności na powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych, bo przecież w uzasadnieniu NSA stwierdził jasno,że nie ma prostego przełożenia pomiędzy państwowymi jednostkami budżetowymi, a jednostkami gminnymi, mimo że teoretycznie to szczeble tej samej drabiny.

Kontrowersyjna nieco uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego wzbudziła niepokój wśród podatników i zapewne również i z tego powodu Ministerstwo Finansów odniosło się do nieszczęsnej uchwały NSA i zadeklarowało, że idąc na rękę podatnikom, starając się aby skutki uchwały nie były zbyt dolegliwe, przesunął termin koncepcji jak rozliczyć ten nieszczęsny VAT po nowemu. 1

10 grudnia 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z tak zwanym pytaniem prejudycjalnym po to by uzyskać rozstrzygnięcie czy jednostka organizacyjna gminy może w tej skomplikowanej prawnej sytuacji być uznana za płatnika podatku od towaru i usług. Do czasu rozstrzygnięcia i przedstawienia koncepcji, organy skarbowe działając z polecenia Ministra Finansów zapewniły, że nie będą w żaden sposób kwestionowały dotychczasowej praktyki.

wpisy

Zobacz podobne