Czy niezamortyzowaną wartość inwestycji można zaliczyć do kosztów ?

Czy niezamortyzowaną wartość inwestycji można zaliczyć do kosztów ?

Niezamortyzowana wartość inwestycji występuje na przykład w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo wynajmuje dla potrzeb działalności gospodarczej jakąś siedzibę, inwestuje w tak zwane obce środki trwałe ( np. remont nieswojej siedziby, aby ją odpowiednio przystosować do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej ) i w związku z tym korzysta z odpisów amortyzacyjnych od tych inwestycji.

Continue Reading
Amortyzacja aplikacji internetowej

Amortyzacja aplikacji internetowej

Istnieje w naszym prawie podatkowym prawo podatnika do uzyskania interpretacji właściwego organu skarbowego w sprawach podatkowych budzących wątpliwości podatnika. Oczywiście sprawy takie są dość długo rozstrzygane i mogą mieć bardzo różnorakie i nie zawsze niestety pozytywne skutki dla podatnika, ale w dalekiej perspektywie przynoszą wiążące rozstrzygnięcia przydatne dla bardzo szerokiej grupy zainteresowanych podatników. Taka sytuacja […]

Continue Reading