Jak amortyzować auto używane do celów mieszanych ?

Jak amortyzować auto używane do celów mieszanych ?

Jeśli przedsiębiorca używa samochodu osobowego wyłącznie do czynności związanych z działalnością gospodarczą, to w zasadzie sprawa jest jasna -m auto jest ujęte w ewidencji środków trwałych i odpisy amortyzacyjne są jak najbardziej uprawnione. Problem zaczyna się wtedy, kiedy przedsiębiorca zadeklaruje do odliczeń od podatku od towaru i usług używanie auta osobowego do tak zwanych celów […]

Continue Reading
Obowiązek raportowania informacji niefinansowych w świetle dyrektywy Unii Europejskiej

Obowiązek raportowania informacji niefinansowych w świetle dyrektywy Unii Europejskiej

W listopadzie 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana, więc de facto weszła w życie dyrektywa 2014/95/UE, która zmienia dotychczas obowiązującą dyrektywę 2013/34/UE dotyczącą ujawniania w sprawozdaniach informacji niefinansowych oraz informacji dotyczących różnorodności.

Continue Reading
Metody wyceny zapasów

Metody wyceny zapasów

Na wolnym rynku można prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej, zarówno przez firmy jak i osoby fizyczne. Każda z tych działalności może mieć odrębny magazyn na produkty i towary i dotąd było tak, że w każdym z tych magazynów obowiązywała zasada rozchodów FIFO ( w skrócie to zasada „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło” , czyli rozchód wycenia […]

Continue Reading