Obowiązek raportowania informacji niefinansowych w świetle dyrektywy Unii Europejskiej

Obowiązek raportowania informacji niefinansowych w świetle dyrektywy Unii Europejskiej

W listopadzie 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana, więc de facto weszła w życie dyrektywa 2014/95/UE, która zmienia dotychczas obowiązującą dyrektywę 2013/34/UE dotyczącą ujawniania w sprawozdaniach informacji niefinansowych oraz informacji dotyczących różnorodności.

Continue Reading
Czy niezamortyzowaną wartość inwestycji można zaliczyć do kosztów ?

Czy niezamortyzowaną wartość inwestycji można zaliczyć do kosztów ?

Niezamortyzowana wartość inwestycji występuje na przykład w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo wynajmuje dla potrzeb działalności gospodarczej jakąś siedzibę, inwestuje w tak zwane obce środki trwałe ( np. remont nieswojej siedziby, aby ją odpowiednio przystosować do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej ) i w związku z tym korzysta z odpisów amortyzacyjnych od tych inwestycji.

Continue Reading
Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym

Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym

Duże przedsiębiorstwa są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, znaczy to, że muszą prowadzić księgi rachunkowe i przygotowywać sprawozdania finansowe. W tych sprawozdaniach finansowych są zawarte informacje z zakresu kontroli i analizy kosztów, a do tego jest niezbędne zastosowanie wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa.

Continue Reading