Metody wyceny zapasów

Metody wyceny zapasów

Na wolnym rynku można prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej, zarówno przez firmy jak i osoby fizyczne. Każda z tych działalności może mieć odrębny magazyn na produkty i towary i dotąd było tak, że w każdym z tych magazynów obowiązywała zasada rozchodów FIFO ( w skrócie to zasada „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło” , czyli rozchód wycenia […]

Continue Reading